Tổng kết quý III 2017

Mageplaza tổng kết quý 3 2017, vinh danh những nhân viên xuất sắc.

Lễ Vinh danh

quy 3

Liên hoan & giải trí

quy 3

Rockstars

quy 3

Xem thêm hình ảnh tại đây

Related Posts: